+90 (212) 245 16 12 | +90 (212) 245 19 84 info@ertagumrukleme.com

İthalat Hizmetleri

 

Tarafımıza bildirilecek olan belge ve bilgiler ışığında gemi, araç takibi, ordinoların alımı ile başlayan ithalat süreçlerinin her aşamasından yazılı olarak müşterilerimizi bilgilendirdiğimiz gibi, beyannamelerin fiili tescil işlemi müşterilerimizden onay alınmadan işleme konulmamaktadır.

• Satın alınacak malların ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,

• Getirilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,

• Teşvik belgelerini çıkartmak,

• Varsa, ön müsaadeleri almak,T.S.E. belgelendirme,CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,

• Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,

• Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Geçici ithalat,Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme işlemlerini yapmak,

• Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,

• Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak.