+90 (212) 245 16 12 | +90 (212) 245 19 84 info@ertagumrukleme.com

İhracat Hizmetleri

 

İhracat tüm gümrüklerde online sistemle yapılmaktadır. Beyannamelerin vedop takibi, dolaşım sertifikaları tarafımızdan hazırlanıp her ay düzenli olarak takip edilmektedir.

• İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,

• Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,

• Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,

• Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,

• Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak.